Botulinumtoxin (Botox)

Injektionsbehandlingen utföres endast av Lisa Ellis, Leg sjuksköterska.
Lisa har full ansvarsförsäkring hos Folksam.

Boka kostnadsfri konsultation av fillers & Botox här

Eftersom botox-preparaten verkar genom att begränsa nervimpulser är det endast rynkor som orsakas av överaktivitet i muskulaturen under huden som kan behandlas. Rynkor som orsakas av t.ex. slapphet i huden kan inte behandlas med botox.

De flesta är överens om att de tre områden som behandlas effektivast med botox är:

- Horisontella pannrynkor
- Bekymmersrynkan (glabella) mellan ögonen
- Kråksparkar/skrattrynkor i ögonens utkanter

Priser

  • Inkl. touch-up efter 2 veckor
  • 1 zone t.ex Glabella (argrynkan), gummy smile, rynker runt munnen mm. 2.500:- Bokar här
  • 2-3 zoner t.ex kråksparkar & panna 3.000:- Boka här

Vid frågor kontakta:
Lise-Lotte Ellis
072-3007 726
E-post: liselotte@klinikenvidstranden.se

Om ni samlar ihop en grupp på 5 eller fler lämnar vi 20 % till alla i gruppen

Resultaten av en botoxbehandling är övergående. De syns normalt sett fullt ut efter ca en vecka. Därefter kvarstår de i ca fyra månader.

Riskerna med att behandla rynkor med botox är små. Man bör dock räkna med viss svullnad och små blåmärken på injektionsplatsen vilka försvinner inom någon dag. Det livlösa ”botoxansiktet” är resultatet av botoxmissbruk och inget en normal konsument behöver oroa sig för.