CoolSculpting

Fettreducering Cryolipolysis - Frys bort ditt fett permanent!

Det finns nu ny behandlingsteknik som kallas Cryolipolysis, det innebär att man kan frysa ner fettcellerna utan att skada omkringliggande vävnad som muskler, nervtrådar samt huden. Fettcellerna tål inte kylas lika bra som övrig vävnad vilket innebär att fettcellerna inträder i Apoptos stadiet. Fettcellerna börjar dö under de närmaste veckorna.

Fettreducering med kyla

Före och efter fettreducering med kyla

Resultat efter 1 behandling med fettreducering med kyla

Efter 1 behandling

Resultat efter 2 behandlingar med fettreducering med kyla

Efter 2 behandlingar

Resultat efter 1 behandling med fettreducering med kyla

Efter 1 behandling

Resultat efter 2 behandlingar med fettreducering med kyla

Efter 3 behandlingar 

Vad skriver pressen - klicka på bilderna.
Cryolipolysis

Så här går fettreducering med kyla till

Hur går en Cryolipolysis behandling till?
Vi sätter på ett munstycke på de ytor som skall behandlas (max 2 per tillfälle). Vi smörjer in området med kylvätska och ett speciellt membran innan vi sätter på munstycket.
Området som skall behandlas sugs in i kammaren och kyls ner till under 1 timme. Du känner det kraftiga suget och en kylande känsla som är smärtfri. Efter 1 timme tar vi bort munstycket och området masseras under några minuter.
Youtube från CBS morning.

Fettreducering under graviditet

Viktigt om fettreducering med kyla - Kontraindikationer

Du kan inte behandlas med fettreducering med kyla om du har någon av följande diagnoser:
- Raynauds sjukdom
- Graviditet
- Nyopererad (1 år)
- Inopererad medicinsk enhet
- Stark känslighet mot kyla
- Ljumsbråck
- Hepatit C

Ann-Charlotte

Det ingår en fri konsultation

Det ingår alltid en fri konsultation där vi går igenom vilka områden som skall behandlas.
Denna konsultation tar ca. 15 minuter och är helt frivillig.
Boka din kostnadsfria konsultation här. Boka tid.

Ny kropp utan kirurgi

Ny kropp utan kirurgi!

Fettreducering med kyla ger snabbt synligt resultat efter några veckor.
Du slipper alla risker med ett kirurgiskt ingrepp.
Vetenskapliga studier har bevisat att Cryolipolysis efter en behandling kan reducera i genomsnitt 24 % fett.
Det går att behandla samma område upp till 4-5 ggr.
Det måste minst vara 4 veckor mellan behandlingarna.

Permanent fettreducering

Resultatet är permanent!

När fettcellerna i underhuden kyls ner går det in Apoptos, vilket innebär naturlig celldöd. Muskler, huden samt nervtrådar klarar av denna kraftiga kyla. Det är endast fettcellerna som dör.
Det fett som är borta, är borta för alltid.

Triglycerid fett

Vart tar fettet vägen?

I varje fettcell finns det Triglycerid som kroppens lymfsystem hand om. Du bör dricka lite mer vatten än du brukar och under den första månaden efter fettreduceringen promenera raskt eller jogga och hålla dig i rörelse för att öka förbränningen.

Pressartiklar om fettreducering med kyla

Press och forskningsartiklar

Källa:
Klinisk effekt av icke-kirurgisk Cryolipolysis och dess effekter på perifera nerver. Coleman SR , Sachdeva K , Egbert BM , Preciado J. , Allison J. . Källa: Institutionen för kirurgi, NYU School of Medicine, 44 Hudson Street, New York, NY 10013, USA. LipoStructure@yahoo.com

Bakgrund:
Cryolipolysis tillhandahåller en metod för icke-invasiv fettreducering som signifikant reducerar underhudsfett i en grismodell utan uppenbar skada på huden och omgivande strukturer. Denna studie syftade till att avgöra om fettreducering hos människor som orsakats av kyla exponering förknippas med förändring i lokala sensoriska funktion eller nervfibrer.

Metoder:
I denna studie fick 10 patienter behandlades med en prototyp kylanordning. Fettreducering bedömdes i 9 av de 10 ämnena via ultraljud innan behandlingen och vid uppföljningsbesök. Sensorisk funktion bedömdes av neurologisk utvärdering (n = 9) och biopsier (n = 1) har samlats in för nerv färgning.

Sökresultat:
Behandlingen resulterade i en normaliserad fettskikt minskning med 20,4% vid 2 månader och 25,5% vid 6 månader efter behandling. Övergående minskning av känsla inträffade sex av nio personer bedöms av neurologisk utvärdering. Men tillbaka alla känsla av ett medelvärde av 3,6 veckor efter behandlingen. Biopsier visade ingen långsiktig förändring av nerv fiberstruktur. Det fanns inga bestående sensoriska förändringar eller observationer av hudskador i någon av de utvärderade ämnena.

Slutsats:
Noninvasiv Cryolipolysis resulterar i betydande fett minskning inom 2 månaders behandling utan att skada huden. Proceduren är förenad med blygsamma reversibla kortsiktiga förändringar i funktionen av perifera sensoriska nerver.

Ytterligare artiklar finns att läsa HÄR under pubmed.gov

Reportage på CBS Morning

Amelia testar Amelia testar
Plaza testar Plaza testar
DAIS-Y testar DAIS-Y testar
M Magasinet testar M Magasinets test över 9 månader